Rodzina receptą na kryzys! - czytaj

 


 

 

Wyszukiwanie

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
75154

Statystyki

 

Uroczystość

Narodzenia Św. Jana Chrzciciela

12 Niedziela Zwykła 24 06 201

KOMENTARZ DO CZYTAŃ

Iz 49,1-6 Bóg ukształtował Jana na swojego sługę

Dz 13,22-26 Jan głosił pokutę przed przyjściem Chrystusa

Łk 1,57-66.80 Narodzenie się Jana

Opisane w Ewangelii cudowne wydarzenia związane z narodzinami św. Jana Chrzciciela wskazują na niezwykłość jego postaci. Związana jest ona przede wszystkim z Bożym wyborem. To Bóg wybrał Jana na tego, który przygotuje przyjście Jego Syna na ziemię. Dlatego też św. Paweł, przedstawiając mieszkańcom Antiochii Pizydyjskiej zarys historii zbawienia, podkreśla posłannictwo ostatniego proroka Starego Testamentu.

Również dla każdej i każdego z nas Pan Bóg przygotowuje określoną misję, albowiem On nas przenika i doskonale zna. Słuchając Jego słowa, starajmy się ten Boży plan odczytywać i realizować.

Dziś

*      Narodzenie św. Jana Chrzciciela poprzedziło narodziny Zbawiciela. Jan był ostatnim z proroków Starego Testamentu i jednocześnie pierwszym świętym Nowego Testamentu, którego śmierć w obronie prawdy i moralności była również zapowiedzią zbawczej śmierci Jezusa. Wielkość Jana, „największego spośród narodzonych z niewiasty”, może być właściwie odczytana tylko w świetle życia Chrystusa, który sam jest prawdziwą światłością świata.

*      W naszej parafii - ODPUST – o g. 12:oo Suma którą odprawi, Słowo Boże wygłosi i poprowadzi procesję eucharystyczną ks. biskup Ireneusz Pękalski oraz … Wszystkich parafian i sympatyków naszej parafii serdecznie zapraszamy. Dziś nie ma mszy o godz. 13:15.

*      Do uświetnienia naszego odpustu zapraszamy wszystkie grupy parafialne, poczty sztandarowe, strażaków, dzieci do sypania kwiatów a wszystkich parafian do licznego udziału a zwłaszcza solenizantów i solenizantki…

*      Na zakończenie uroczystości odpustowej złożymy życzenia ks. Prof. Jana Wolskiego

*      Wszystkim, którym patronuje św. Jan Chrzciciel, życzymy, aby każdego dnia doświadczali jego opieki i podobnie jak on pomagali innym zbliżyć się do Chrystusa.

*      W piątek, w uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła, naszymi modlitwami będziemy wspierać osobę i dzieła Ojca Świętego. Msze Święte o godz. 7:00 i 18:00. Tradycyjnie w tym dniu zbierana ofiara przekazywana jest na działalność Stolicy Apostolskiej. Ze względu na uroczystość liturgiczną w tym dniu nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

*      Na ostatnie nabożeństwa czerwcowe ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa zapraszamy codziennie o godz. 18:30.

*      Pielgrzymka do Ziemi Świętej. Zbieramy chętnych do drugiej grupy wyjazd wlistopadzie.

*      W okresie wakacji /w lipcu i sierpniu /

Msze św. w niedziele o godz. 7.30 - 9.00 - 12.00 - i 20.00

spowiedź 15 minut przed mszą św. - w dni powszednie msza 

o godz. 7.00, 18.00.

W TYM TYGODNIU PATRONUJE NAM:

*      28 VI – św. Ireneusz (ok. 130-202), biskup Lyonu w Galii, pisarz chrześcijański i obrońca wiary, męczennik.

*      29 VI  święci Piotr i Paweł (I w.), Apostołowie, męczennicy.

PODZIĘKOWANIA - BÓG ZAPŁAĆ

*    za ofiary – duchowe i materialne - płynące z troski o chwałę Bożą i nasze wspólne dobro. KOMUNIKAT

W najbliższy piątek w Rzymie w Uroczystość Św. Apostołów Piotra i Pawła (29 czerwca 2018 r.) Ojciec Święty Franciszek wręczy Ks. Abp. Grzegorzowi Rysiowi Metropolicie Łódzkiemu  paliusz, czyli  znak szczególnej więzi metropolity z następcą św. Piotra. Paliusz noszony przez papieża i metropolitów jest to biała wstęga utkana z owczej wełny z wyszytymi sześcioma krzyżykami, zszyta w formie koła, zakładana na ornat, której wypustki zwisają na piersiach i plecach. Symbolizuje on owcę, którą na ramionach niesie Dobry Pasterz. Pamiętajmy w tym dniu o modlitwie za naszego Pasterza.

Sakramentbierzmowania w Bazylice Archikatedralnej udzielany jest w II piątek miesiąca podczas Mszy św. o godz. 18.00. Kandydatów przygotowują parafie miejsca zamieszkania. Parafia katedralna nie prowadzi przygotowania dla osób spoza parafii. W celu przystąpienia do sakramentu bierzmowania należy udać się do kancelarii swojej parafii, aby uzgodnić z kapłanem sposób i formę przygotowania. Nie ma potrzeby wcześniejszego zgłaszania w kancelarii katedralnej pragnienia przyjęcia sakramentu bierzmowania. Kandydaci przybywają do Archikatedry wraz ze świadkiem o godz. 17.45 przynosząc ze sobą dokument noszący tytuł „Sakrament bierzmowania” (potwierdzający przygotowanie do bierzmowania) z podpisem spowiednika na odwrocie. Dokument ten podaje się kapłanowi bezpośrednio przed przystąpieniem do tego sakramentu. Podczas liturgii obowiązuje strój odświętny.

Terminy:

·         13 lipca – Bp Ireneusz Pękalski

·         10 sierpnia – Bp Adam Lepa

·         14 września – Bp Marek Marczak

·         12 października – Abp Władysław Ziółek

·         9 listopada – Abp Grzegorz Ryś

·         14 grudnia – Bp Ireneusz Pękalski

Zaświadczenia o przyjętym sakramencie bierzmowania wydawane są w kancelarii Parafii Archikatedralnej od poniedziałku po bierzmowaniu. Kancelaria czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-12.00 i 15.00-17.00, w soboty w godz. 9.00-12.00. Informacja o przyjętym sakramencie bierzmowania wysyłana jest również do parafii chrztu.

Pośród wielu intencji, które Kościół nieustannie zanosi do Boga, szczególne miejsce zajmuje modlitwa o nowe powołania kapłańskie. W trosce o lepsze przygotowanie do kapłaństwa Ks. Abp Grzegorz Ryś Metropolita Łódzki, zgodnie z zaleceniami Stolicy Apostolskiej, rozszerza formację o rok propedeutyczny. Najbliższa rekrutacja do Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi, na którą składają się egzamin wstępny z zakresu katechezy szkoły ponadgimnazjalnej i rozmowa kwalifikacyjna, będzie miała miejsce w dniach 4-5 lipca 2018 r. (środa-czwartek). Kolejna rekrutacja odbędzie się 6-7 września (czwartek-piątek).

Kandydatów prosimy o uprzedni kontakt telefoniczny: tel. 42 66 48 888. Szczegółowe informacje można uzyskać u swoich duszpasterzy lub na stronie internetowej: www.wsd.lodz.pl

Instytut Teologiczny w Łodzi informuje o rekrutacji na rok akademicki 2018-2019 na:

·         6-letnie niestacjonarne studia magisterskie z teologii o profilu katechetycznym,

·         teologiczno-katechetyczne studia podyplomowe.

Szczegółowe informacje o studiach podane są na internetowej stronie Instytutu. Sekretariat przy ul. ks. I. Skorupki 7 czynny jest we wszystkie soboty czerwca i września w godz. 9.30-13.00. Tel. sekretariatu 42 6648739; http://archidiecezja.lodz.pl/pwtw/

Wspólnota „Legion Małych Dusz” organizuje rekolekcje od 10 do 17 lipca 2018 r. w Sanktuarium Matki Bożej Ubogich w Banneux (czyt. Bane) w Belgii – miejscu wielu uzdrowień.

Studium Muzyki Kościelnej informuje o rekrutacji do Studium Organistowskiego na roku akademicki 2018/2019: 4-letni program nauczania realizowany jest w trybie zajęć grupowych oraz indywidualnych (fortepian, organy), do studium mogą być przyjęci kandydaci nieposiadający wykształcenia muzycznego – po stwierdzeniu predyspozycji muzycznych, z możliwością nauki na przygotowawczym roku kształcenia, po sprawdzeniu wiedzy i umiejętności kandydat może być przyjęty na rok wyższy,

oferta dotyczy także organistów już zatrudnionych w parafiach, którzy chcieliby podnieść swoje kwalifikacje muzyczno-liturgiczne i uzyskać dyplom.

Rozmowa kwalifikacyjna obejmuje wykonanie na fortepianie lub organach dowolnego utworu oraz sprawdzenie predyspozycji słuchowych oraz głosowych (dowolna pieśń kościelna). Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w Studium Muzyki Kościelnej Archidiecezji Łódzkiej (ul. Zgierska 123) w dwóch terminach:

21 czerwca 2018 r., godz. 17.00   17 września 2018 r., godz. 17.00

Informacje: tel. (42) 659 72 88 lub kom. 882 383 785; www.smk.archidiecezja.lodz.pl;

e-mail:

Kancelaria czynna w poniedziałek środę piątek od 16.oo do 17.3o.

PRASA KATOLICKA Chcesz wiedzieć więcej?  Czytaj…, karmij się tym, co wartościowe

Gość Niedzielny, Mały Gość Niedzielny Niedziela Idziemy

„Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”.

 

 

Zegar

 

pogoda


Dzisiaj jest

niedziela,
24 czerwca 2018

(175. dzień roku)

Święta

Niedziela, XII Tydzień zwykły
Rok B, II
Uroczystość narodzenia św. Jana Chrzciciela

Polecamy strony

 

Wykorzystujemy pliki cookies - czytaj więcej