Rodzina receptą na kryzys! - czytaj

 


 

 

Wyszukiwanie

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
4112

Statystyki

 

Jak przygotować się do zawarcia sakramentu małżeństwa

żyjąc ipracując w Wielkiej Brytanii?

W ostatnim czasie w polskich wspólnotach w Anglii i Walii zawieranych jest coraz więcej małżeństw, chociaż większość z nich po przygotowaniu odpowiedniej dokumentacji decyduje się zawrzeć ślub w rodzinnych stronach w Polsce. Powstaje zatem pytanie jak przygotować się do zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego i jakie formalności należy sporządzić, by małżeństwo było ważnie zawarte?

Niniejsze wskazania mają na celu pomóc narzeczonym w przeprowadzeniu całego procesu badania kanonicznego.

Ktokolwiek pragnie zawrzeć sakramentalny związek małżeński powinien ok. 6 miesięcy przed planowaną datą ślubu skontaktować się z duszpasterzem w celu rozpoczęcia procedur związanych ze spisaniem protokołu kanonicznego badania narzeczonych /Information for marriage/. 

Po rozmowie z duszpasterzem zostaniemy poinformowani jakie dokumenty powinniśmy skompletować, aby spisać protokół przedmałżeński. Oto lista najważniejszych dokumentów: 

    a. dokument tożsamości / paszport, dowód osobisty, prawo jazdy/;

    b. metrykę chrztu z zaznaczeniem, że jest ona do ślubu kościelnego

       /data wystawienia metryki nie może być dłuższa niż 6 miesięcy od daty ślubu, należy również zwrócić uwagę, czy na metryce jest adnotacja o bierzmowaniu i o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa/;

    c. zaświadczenie o kursie przedmałżeńskim.

    d. dokładny adres parafii ślubu z kodem pocztowym i diecezją do której ta parafia należy;jeżeli jedna ze stron ma unieważnienie małżeństwa kościelnego, instancję wyroku sądu

    f. jeżeli jedna ze stron jest wdowcem, zaświadczenie o zgonie współmałżonka.

    g. w czasie spisywania protokołu może się okazać potrzebne jeszcze inne zaświadczenie /np. zaświadczenie lekarza /ale to już są wyjątki i dotyczą sporadycznych wypadków.

      jeżeli:

  - narzeczeni zawarli już ślub cywilny, należy posiadać dokument potwierdzający zawarcie małżeństwa cywilnego,

  - jedna z osób jest innego wyznania, to potrzebne jest zaświadczenie o chrzcie św. tej osoby z możliwością stwierdzenia dokładnej daty i miejsca chrztu św. a także potrzebne jest zaświadczenie z Commissioner for Oaths że dana osoba nie zawierała nigdy ślubu cywilnego ani kościelnego.

     Formularz takiej przysięgi otrzymujemy od księdza;

  - jeżeli jedna z osób jest nieochrzczona lub jej chrzest nie jest uznawany w Kościele Katolickim wówczas wymagana jest specjalna dyspensa od ordynariusza miejsca do zawarcia takiego małżeństwa;

  Uwaga:

1. Ponieważ nie ma możliwości zawarcia ślubu kościelnego z pominięciem cywilnego konieczny jest tzw. tzw. Certificate wydany przez Register Ofiice dla każdej ze stron / dwie kartki w kolorze niebieskim/.  Gdy małżeństwo zawierane jest w Polsce należy również odpowiednio wcześniej pobrać z Urzędu Stanu Cywilnego odpowiednie dokumenty do zawarcia małżeństwa konkordatowego i przekazać je księdzu w Polsce.

2. Gdy jedna ze stron podlega kontroli imigracyjnej tzn. nie jest obywatelem brytyjskim, ani obywatelem Unii Europejskiej, i nie posiada prawa stałego pobytu, musi uzyskać zgodę na zawarcie małżeństwa z Home Office.

Jeżeli nie masz kursu przedmałżeńskiego to warto zwrócić się do proboszcza miejsca z zapytaniem, gdzie i w jakim czasie można przejść taki kurs. Warto pamiętać o tym, by  nie odkładać kursu przedmałżeńskiego na ostatni moment. 

Jeżeli zawierasz sakrament małżeński w Polsce, to należy pamiętać, że mieszkając powyżej 6 miesięcy na terenie jakieś parafii w Anglii i Walii formalnie do niej przynależysz /warto zgłosić się do proboszcza i formalnie się zapisać/ i dlatego wszelka dokumentacja małżeńska powinna być przygotowana w parafii faktycznego zamieszkania. Tak stanowi prawo kanoniczne i zresztą jest to duże ułatwienie dla narzeczonych, gdyż nie zawsze jest czas i możliwość, by osobiście stawić się w Polsce i tam załatwiać wszelkie formalności.

Jeżeli zawierasz sakrament małżeństwa w Anglii i Walii to sprawę masz jeszcze bardziej ułatwioną, bo wszelkie formalności załatwiasz na miejscu i na miejscu również omawiasz sam przebieg ceremonii zaślubin.

 

 

Zegar

 

pogoda


Dzisiaj jest

czwartek,
18 października 2018

(291. dzień roku)

Święta

Czwartek, XXVIII Tydzień zwykły
Rok B, II
Święto św. Łukasza, ewangelisty

Polecamy strony

 

Wykorzystujemy pliki cookies - czytaj więcej